Családi programok

FLORALIA
2016. május 7–8.

Családi programok
 
10.00 - 18.00    Az ókor világa
 
Tábori élet 
 Hagyományőrzők bemutatói: tábori élet, fegyverbemutató, hadigépek bemutatója animátoros foglalkozásokkal
 
Virágkiállítás és vásár
 Mediterrán dísz- és haszonnövények, szárazvirágok, méz és méztermékek, aszalt gyümölcsök, ékszerek vására
 
Ókori kézművesség
 Az ókorban használt tárgyak (fazekas-, bőr- és ötvösmunkák, tűzzománc) helyszínen történő készítése, vására; mézeskalács-díszítés
 
Játékok gyerekeknek, családoknak
 Játékok római istenekkel, számokkal, városokkal, provinciákkal és a latin nyelvvel. Római piac, konyha  és római lakoma. Sírba vitt titkok – családi detektívjáték,  A pigmentarius és az aromatarius portékái – egész napos bemutatóval társított foglalkozás
 
Ókori játékok a táci gyerekek segítségével
 
Régészeti ásatás és restaurálás a Szent István Király Múzeum közreműködésével
 
Kézműves foglalkozások
 Légiós sisak és pajzs, centurio jelvény, ékszerek, babér- és virágkoszorú, mozaikkép, római mécses és edényke készítése
 
Ókori lakoma Apicius korabeli receptjei alapján a Lakomasátorban 
 
Római életképek a park egyes pontjain
 
Fotósarok a Freskóteremnél
 
Egy római vásárnap
 Vásárolj úgy, mint egy római! Ismerkedünk a római piac jellegzetességeivel, beszélünk a különböző termékekről elhíresült utcákról és a macellumokról, „az ókor plázáiról” is, és persze szó esik az alkudozás jelentőségéről... Ha kedvünk tartja, egy erszénnyel a kezünkben belevethetjük magunkat a piaci sokadalomba. 
 
Istenek kertje
 A rómaiak megszámlálhatatlanul sok istent tiszteltek. Az élet minden mozzanatának megvolt a maga istene. Ezeket a görög istenekhez hasonlóan emberi formában képzelték el és különböző jelvényekkel, úgynevezett attribútumokkal együtt ábrázolták. Ezek a jelképek segítenek az istenek felismerésében, valamint utalnak az életnek arra a területére, ami az adott isten felügyelete alatt áll. A játék során képek segítségével párosítjuk össze az istenek ábrázolását, neveit, jelképeit, attribútumait.
 
Pávatoll a vacsorában
 Viselkedj illendően egy római lakomán! Mit, miből és hogyan ettek az ókorban? Amphora és méz? Acetabulum és bor? Soldatenteller és garum? Megismerkedünk a különböző római kori kerámiákkal, és megpróbáljuk kitalálni, vajon melyikben mit tarthattak. Hogy könnyebb dolgunk legyen, segítségünkre lesznek jól ismert élelmiszereink. 
 
A határ – átléped?
 Szerepjáték a Limes mentén: Pannónia provincia hétköznapjai. Megtanulhatjuk, hogy kikkel, milyen népcsoportokkal kerültek kapcsolatba az itt letelepedő rómaiak, hogyan éltek együtt, mit tanultak egymástól, hogyan hatottak egymásra. A játékosok kereskedhetnek egymással, kölcsönöket adhatnak, szívességeket tehetnek egymásnak, közben megismerik a provinciák hétköznapjainak szabályait. A játékban egyénileg és családilag is részt lehet venni. 
 
Kié a kincs?
 Ismerd meg a római városokat és tartományokat! 
 
Te is tudsz latinul! 
 Talán nem is sejted, de így van! Hiszen sok magyar szó latin eredetű!  Egyes kifejezések annyira beépültek a magyar nyelvbe, hogy latin eredetüket már észre sem vesszük, játékunk során ezek nyomába eredünk.
 
Kézműves foglalkozások
 Légiós sisak és pajzs, centurio jelvény, ékszerek, babér- és virágkoszorú, mozaikkép, római mécses és edényke készítése.
 
Ókori játékok 
 A malom, a deltajáték, a célba dobás, a karikázás, a csiga- és kockajáték kipróbálása a táci gyerekek segítségével.
 
Sírba vitt titkok
 Családi detektívjáték a Terembura Kulturális Egyesülettel, egész nap
Foglalkozásvezető: Rosta Helga
 
Egy különös család különös történetének nyomait kell felderíteniük a detektíveknek. Azonban az nehézség lehet, hogy az eset az ókorban történt. Vajon mit akar üzenni a titokzatos patrícius, aki egy más korban élt, más szokások irányították az életét, más nyelvet beszélt? Mit tanulhatunk tőle? Gorsium síremlékei mesélnek, csak meg kell érteni őket. Egy rejtély, amelynek megoldásához detektíveket keresünk! 
 
A pigmentarius és az aromatarius portékái 
 Egész napos bemutatóval társított foglalkozás Kemendi Ágnessel
 
A festékek és fűszerek világába nyerünk bepillantást szakértőnk segítségével. Megismerhetünk különféle ókorban használt festőszereket, ezek alapanyagait, a színes tintákat kipróbáljuk, festünk és írunk velük. A legalapvetőbb római kori ízesítőket élő fűszerágyásainkban is megtekinthetjük. Olyan különlegességekbe is beleszimatolhatunk, mint a laser, vagy a sós halszósz, a garum.
 
 
Hagyományőrző csapatok bemutatói
 A római kori kultúrát, szokásokat hagyományőrző csapatok ismertetik meg a látogatókkal. Segítségükkel a látogatók betekintést nyernek az ókori kultúrába, megismerik a viseletüket, szokásaikat: fegyverbemutatók és animátorokkal irányított interaktív foglalkozások várják a családokat.

Szarvas-törzs Kelta Hagyományőrző Egyesület
 A kelta népek Kárpát-medencei hatalmának a Dunántúlon a rómaiak vetettek véget. A csapat autentikus és interaktív életképet jelenít meg, katonáik harci kiképzést tartanak fiataloknak, akik kipróbálhatják az íjászatot és a lándzsahajítást, és megismerhetik a teljes kelta fegyverzetet. Harci festés és hajagyagozás, kézműves foglalkozás – agyagozás, nemezelés és drótékszer-készítés – is szerepel a programjukban, a csatatéren pedig összecsapnak a rómaiakkal. 
 
Familia Gladiatoria
 A világ legöregebb újkori gladiátoriskolája 1995 óta a gorsiumi Floraliák rendszeres közreműködője. Csapatuk nevéül a Legio II Adiutrix-ot választották, a majd négyszáz évig Pannóniában állomásozó légió emlékére. Harcosaik idén is részt vesznek a felvonuláson, majd negyven perces gladiátorjátékot mutatnak be, emellett római fegyver- és konyhafelszerelés-kiállítást is rendeznek.
 
Legio Leonum Valentiniani
 Több sátorból álló táborképben ismerkedhetünk meg egy késő római katonai egység ruházatával, fegyvereivel, felszerelésével. Ezek egy része pontos leletrekonstrukció, más része pedig leletdarabok, faragványok által ihletett használati tárgy. A csapat női viseletet is bemutat, játszóházat tart gyermekeknek és részt vesz a csatajelenetben is.
 
Savaria Legio
 A csapat különlegessége, hogy a tábori életet bemutató, korhűen berendezett sátrak mellett működő római hadigépeket is felvonultat. A Skorpio nyílvető hiteles másolatát és az ostromcélokat szolgáló Onager hajítógép 1/4 méretre csökkentett másolatát naponta többször is bemutatják, és hoznak egy olyan Mini Onagert is, amelyet maguk a látogatók is kipróbálhatnak.

Norde Gard
 Tábori életképükben bemutatják a korabeli eszközöket, kézműves technikákat, fegyvereket, páncélzatot és a mindennapi életet. A gyermekjátszóban a gyerekeket megismertetik a korabeli játékokkal (malom, kub, rönkhajítás), kézműves módszerekkel. Edzés-, csata- és párbajbemutatót tartanak, napközben flashmobokat is rendeznek: váratlan ókori életszituációkat, utcai csetepatékat elevenítenek meg.

Brigetio Legio
 Bemutatják a római katonák tábori életét, kiképzését; a bemutatón használt fegyvereket és felszereléseket a vállalkozó kedvű érdeklődők ki- és fel is próbálhatják. A csapattal római nők is érkeznek, akik autentikus táncukkal kápráztatják el a közönséget, emellett a hagyományőrző csapat játékokat, orvosi- és földmérő eszközöket is hoz magával.

Legio X Gemina
 Katonai táborukban légióssimogató keretében egészen közelről lehet megismerkedni a fegyverzetükkel, a vállalkozó szelleműek számára pedig katonai kiképzést is tartanak. A római kort a polgári élet és a korabeli gasztronómia bemutatásán keresztül is elhozzák a Floraliára, emellett táborhelyükön lehet  római kori társasjátékokat játszani, érmet verni és láncinget készíteni.