Hírlevél feliratkozás

 
 
 
INTÉZMÉNYÜNK FENNTARTÓJA:
SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS


8000 SZÉKESFEHÉRVÁR,
VÁROSHÁZ TÉR 1.
 

Hírek

 
 
 
 
 
 
***********
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
***********
 
 
 
 
 
**********
 
 
 
ÁLLÁSHIRDETÉS !
 
 
A Szent István Király Múzeum
pályázatot hirdet

Múzeumpedagógus
munkakör betöltésére

 
A jogviszony időtartama: határozatlan idejű  
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő  
A munkavégzés helye: Szent István Király Múzeum, Gorsium Régészeti Park (8121, Tác Gorsium)
 
Munkakörbe tartozó feladatok:
Múzeumandragógiai és múzeumpedagógiai programok, tárlatvezetések fejlesztése,
előkészítése és megtartása a Szent István Király Múzeum Gorsium Régészeti Park állandó és időszaki kiállításaiban magyar és idegen nyelven.  
Kiállításokhoz kötődő kísérőprogramok, szakmai programok előkészítése, szervezése és lebonyolítása.  
Egyéb közművelődési feladatok ellátása (pl.: hagyományőrző rendezvények, egyéb kulturális rendezvények kapcsán).  
 
Irányadó munkabér:
A munkabér megállapítása az állásinterjú során, a pályázó képzettsége és szakmai tapasztalatai alapján, és a Szent István Király Múzeum belső szempont-rendszerének figyelembevételével történik. A személyes állásinterjú során a munkabér-javaslatot ismertetjük.

Pályázati feltételek:
-    felsőfokú szakirányú végzettség – történelem, régészet, kulturális örökség, múzeumpedagógus
-    angol, vagy más idegen nyelvből C1 típusú általános nyelvvizsga, aktív nyelvtudás
-    felhasználói szintű Microsoft Office ismeretek
-    büntetlen előélet
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
-    angol mellett német nyelv ismerete
-    múzeumi szférában gyakorlat 
-    tárlatvezetői vagy pedagógiai munkakörben gyakorlat
-    protokoll területén való jártasság
-    élő interpretációs programokban való jártasság
 
Elvárt kompetenciák:
- kiváló szintű kommunikációs készség, önálló munkavégzés, kreativitás  
- kezdeményezőkészség, innovatív gondolkodás
- kiváló szintű csapatban való együttműködési készség
- kiváló szintű problémamegoldó képesség, rugalmasság, precizitás, megbízhatóság  
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- motivációs levél (legfeljebb 1 oldal)
- részletes magyar nyelvű fényképes szakmai önéletrajz (telefonszám és e-mail
elérhetőség megjelölésével)  
- felsőfokú végzettséget igazoló oklevél és nyelvvizsga-bizonyítvány másolata  
- hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes
adatokat a pályázati eljárással összefüggésben kezeljék
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy nincs büntetés vagy eltiltás hatálya alatt (büntetlen előéletet igazoló hatósági bizonyítványt a nyertes pályázó a munkakör betöltése előtt köteles benyújtani)  
- minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart  
 
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör azonnali kezdéssel tölthető be.
 
A pályázat beérkezésének határideje: 2021.11.30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Loránd Olivér nyújt a +36 70 678 9247-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
-    postai úton: Szent István Király Múzeum, 8000 Székesfehérvár, Fő utca 6.
-    személyesen: Szent István Király Múzeum, 8000 Székesfehérvár, Országzászló tér 3. vagy Szent István Király Múzeum, Gorsium Régészeti Park, 8121 Tác, Gorsium
-    emailben: Kovács Loránd Olivér részére a kovacs.lorand@szikm.hu és a titkarsag@szikm.hu e-mailcímekre egyidejűleg
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatokat szakértő munkatársakból álló szakmai bizottság értékeli. A kiválasztott pályázókat a bizottság szóbeli interjún hallgathatja meg. A pályázatok elbírálásával összefüggésben a bizottság javaslata alapján a munkakör betöltése érdekében a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázat eredményéről a pályázók értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021.11.30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
a Szent István Király Múzeum honlapja, 2021. 11. 17.

A pályázat benyújtásakor a tárgyban kérjük feltüntetni: GORSIUM MÚZEUMPEDAGÓGUS
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szikm.hu honlapon szerezhet.

 
 
 
 
********
 
A Szent István Király Múzeum
pályázatot hirdet

Régész

munkakör betöltésére.
 

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű Mt. jogviszony, 6 hónap próbaidővel

Foglalkoztatás jellege: heti 40 óra

A munkavégzés helye:
Szent István Király Múzeum, Gorsium Régészeti Park (8121, Tác Gorsium), illetve Fejér megye teljes  területe, a közvetlen vezető által meghatározott munkaterület, ahol régészeti szaktevékenységet kell folytatni.
A munkakörbe tartozó, illetve lényeges feladatok:

- Terepi feladatok:
o Régészeti feltárásokon ásatásvezető-, illetve beosztott régészként, technikusként a feltárások szakmai irányítása, részvétel a régészeti leletek, jelenségek feltárásának, bontásának, leletek csomagolásának irányításában, szükség esetén közvetlen részvétel e munkákban. Terepi feltárási dokumentáció készítése.
- Dokumentációs kötelezettségek–utófeldolgozás
o Az ásatásokon készült terepi dokumentáció utófeldolgozása, törvény szerint előírt határidőre való rendezése, feltárási jelentések készítése. Archív Dokumentáció digitalizálása.
- Gyűjteményi feladatok
o A feltárásokon előkerült régészeti leletanyag rendszerezése, rendezése, elsődleges nyilvántartásba vétele, leltározása, revíziózása, tudományos feldolgozása, kiállítási célú előkészítése.
-    a Régészeti Parkhoz kapcsolódó feladatok:

o    a Régészeti Park rendezvényeinek szervezésében, lebonyolításában való részvétel
o    műemléki munkálat szervezésében, lebonyolításában való részvétel
o    parkfenntartás (elsődlegesen kertészet) szervezésében, lebonyolításában való részvétel
Irányadó munkabér:
A munkabér megállapítása az állásinterjú során, a pályázó képzettsége és szakmai tapasztalatai alapján, s Szent István Király Múzeum belső szempont-rendszerének figyelembevételével történik. A személyes állásinterjú során a munkabér-javaslatot ismertetjük.

Pályázati feltételek:

- régészként régészet szakon szerzett MA diploma vagy legfeljebb 2 éven belül ennek a megszerzése
- gyakorlott szintű MS Office alkalmazása
- A pályázó nyilatkozata arról, hogy nincs büntetés vagy eltiltás hatálya alatt (büntetlen előéletet igazoló hatósági bizonyítványt a nyertes pályázó a munkakör betöltése előtt köteles benyújtani), orvosi és fizikai alkalmasság
- B kategóriás jogosítvány vagy annak a megszerzése 1 éven belül

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- grafikai és térinformatikai szoftver magas szintű ismerete
- régészeti feltáráson szerzett több éves ásatási, ásatásvezetői tapasztalat

Elvárt kompetenciák:
-    kiemelkedő szintű precizitás,
-    csapatmunkára és önálló munkára való alkalmasság,
-    kiemelkedő szintű megbízhatóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-    motivációs levél (legfeljebb 1 oldal)
-    részletes fényképes szakmai önéletrajz (telefon és e-mail elérhetőség megjelölésével),
-    3 hónapnál nem régebbi érvényes erkölcsi bizonyítvány – vagy igazolás annak megkéréséről-, mely igazolja a büntetlen előéletet
-    iskolai és szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolata
-    hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez

A munkakezdés időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően 2021. 12.01. napjától betölthető.
A pályázat beérkezésének határideje: 2021.11.30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Loránd Olivér nyújt a +36 70 678 9247-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
-    postai úton: Szent István Király Múzeum, 8000 Székesfehérvár, Fő utca 6.
-    személyesen: Szent István Király Múzeum, 8000 Székesfehérvár, Országzászló tér 3. vagy Szent István Király Múzeum, Gorsium Régészeti Park, 8121 Tác, Gorsium
-    emailben: Kovács Loránd Olivér részére a kovacs.lorand@szikm.hu és a titkarsag@szikm.hu e-mailcímekre egyidejűleg
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatokat szakértő munkatársakból álló szakmai bizottság értékeli. A kiválasztott pályázókat a bizottság szóbeli interjún hallgathatja meg. A pályázatok elbírálásával összefüggésben a bizottság javaslata alapján a munkakör betöltése érdekében a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázat eredményéről a pályázók értesítést kapnak.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021.11.30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Szent István Király Múzeum honlapja, 2021.10. 17.

A pályázat benyújtásakor a tárgyban kérjük feltüntetni: GORSIUM RÉGÉSZ

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szikm.hu honlapon szerezhet.

 
 
 
*********
 
 
 
*****
 
 
 


A Pál utcai fiúk
 
A székesfehérvári Vörösmarty Színház különleges nyári programjában
2021. július 27-30. között a táci Gorsium Régészeti Parkban kerül újra színpadra a Molnár Ferenc A Pál utcai fiúk című regénye alapján készült zenés játék.
 
Szerzők: Dés László, Geszti Péter, Grecsó Krisztián

Időpontok:

július 27. kedd, 20:30

július 28. szerda, 20:30

július 29. csütörtök, 20:30

július 30. péntek, 20:30

Jegyvásárlás és további információk: https://www.vorosmartyszinhaz.hu/hirek/1912-kulonleges-helyszinen-a-pal-utcai-fiuk”

 
Facebook-esemény: https://www.facebook.com/events/503981107484002/
 
 
 
********************
 
 
 
 
 
Kedves Látogatóink!
 
 
2021. július 27-30. között a Vörösmarty Színház A Pál utcai fiúk című, 20:30-kor kezdődő előadásai előtt a Gorsium Régészeti Park az adott napra szóló színházjegy felmutatásával ingyenesen megtekinthető!
 
Várjuk kedves  látogatóinkat az előadások napján 18:00 után is.
 
 
********************
 
Nyári tábor Gorsiumban
 
2021. augusztus 23-27. között 7-13 éves gyerekeket várunk gorsiumi nyári táborunkba. A programok naponta 8:00-16:00 óráig tartanak.
Jelentkezni a részvételi díj befizetésével aug. 14-ig lehet.
A további részleteket ld. lent.
 
 
 
 
****************
 
 
Kedves Látogatóink!

A Gorsium Régészeti Park  2020. június elsején, pünkösd hétfőn zárva tart!
 
 
 
****
 
 
 
Múzeumi világnap - ingyenes belépés 2020. május 17-én !


A Múzeumi világnap alkalmából a Szent István Király Múzeum már nyitva tartó szabadtéri kiállítóhelyei vasárnap ingyenesen látogathatók. A Nemzeti Emlékhely 9-17 óráig, a Gorsium Régészeti Park 10-18 óráig várja a látogatókat!

A Múzeumi világnap ünneplését a Múzeumok Nemzetközi Tanácsa kezdeményezésére 1978 óta tartják világszerte: mára már több mint száz országban közel 30000 múzeum vesz részt a programban, melynek célja, hogy a világnap felhívja a figyelmet a múlt emlékeit őrző és bemutató intézmények fontosságára.
 

  ***
 
 
Május 16-tól újra látogatható Gorsium!
 
 
 
 
A Nemzeti Emlékhely után a Szent István Király Múzeum másik szabadtéri kiállítóhelye, a Gorsium Régészeti Park is megnyitja kapuit! Szombattól az eredeti nyitvatartási rend szerint, változatlan jegyárakkal várja látogatóit Magyarország egyik legjelentősebb római kori romterülete. Kérjük Látogatóinkat, hogy az alábbi előírásokat vegyék figyelembe: a szabadtéri részben egy időben maximum 100 fő, az állandó kiállítás helyszínén pedig 9 fő tartózkodhat. Látogatóink és munkatársaink védelme érdekében - összhangban a védelmi intézkedésekről szóló 168/2020. (IV. 30.) Korm. rendelettel – az információs grafikánkon látható szabályok betartására kérjük Önöket!
 
Továbbra is vigyázzunk egymásra!
 
 
Gorsium Régészeti Park nyitva tartás: keddtől vasárnapig 10.00-18.00 óráig
Belépődíjak:
Egyéni belépőjegyek :
Felnőtt teljes árú jegy: 1200  Ft/fő
Kedvezményes jegy (diák, nyugdíjas): 600  Ft/fő
Csoportos belépőjegyek:
Csoportos felnőtt jegy (10 fő felett): 1000 Ft/fő
Csoportos kedvezményes jegy (10 fő felett) 500 Ft/fő
Családi kedvezmény:
Családi jegy (5 fő, max. 2 felnőtt): 2500 Ft
Csoportos látogatáshoz előzetes bejelentkezés szükséges – legkésőbb a tervezett látogatási időpont előtti munkanapon a bejelentkezes@szikm.hu e-mail címen.
 
 
 
 
 
 
 ****
 
 
Kérjük, kísérjék figyelemmel Facebook profilunkat, valamint a www.szikm.hu oldalt, ahol naprakész információkkal szolgálunk Önöknek.